Jarní koncerty (Velkoborské noviny, 2/2011)

25.05.2011 17:34

Náš sbor má za sebou polovinu jarních akcí, pojďme se za nimi ohlédnout. Nejprve jsme byly přizvány na 2. benefiční koncert horažďovické Charity. Vystupovaly jsme jako poslední ze čtyř souborů a velmi nás může hřát to, že potlesk byl dlouhý a celá akce se moc povedla.

Další naší aktivitou jsou jarní koncerty, které jsme si letos naplánovaly čtyři. Dva už máme zdárně za sebou – a to v Chanovicích a ve Velkém Boru. V obou byl koncert zcela totožný. Skládal se ze čtyř částí. V první zazněly lidové písně z Čech, Moravy a Slezska ve dvojhlasé a trojhlasé úpravě Petra Ebena. (Petr Eben byl významným českým skladatelem duchovní, moderní a soudobé vážné hudby, jehož rozsáhlá hudební produkce - přes 200 skladeb - má své těžiště ve vokálních a varhanních skladbách a zahrnuje také množství velkých kantát i drobných písňových opusů či šansonů. Jeho skladby jsou často prováděny jak v Evropě, tak v zámoří, především USA, Kanadě Japonsku a Austrálii.) V druhé části si některé naše členky, které spolu již déle nacvičují, připravily dueta A. Dvořáka (Radka a Máša), tria J. Č. Drahlovského (Markéta, Katka a Máša) a sóla (Radka). Třetí částí se ke slovu přihlásily opět lidové písně a na závěr zazněly písně velikonoční, ty také zazpíváme při mši na Boží hod velikonoční 24. dubna. Speciálně pro pana faráře si dvě zpěvačky s klavíristkou Janou připravily árii z Verdiho opery Nabuco. 

Velkobor