Zprávičky z Velkoboru (Velkoborské noviny, 3/2016)

23.06.2016 14:32

 

Všem, kdo nás podpořili svou účastí na druhém Májovém podvečeru duchovní hudby a zpěvu, chceme poděkovat za nás i Hrádecký pěvecký sbor. Hodiny strávené na zkouškách dostávají smysl právě po akcích, jako byla tato – poseděli jsme ještě po koncertě a zazpívali si s kytarou a potvrdilo se, že rozšíření sboru o několik nových tváří je velkým přínosem pro všechny. Noc kostelů na Rabí a v Malém Boru jsme zvládly s úsměvem a s chutí a potěšila nás obzvlášť velká účast v krásném kostelíčku Maloborském. Snad jsme všem přítomným přinesly spolu s panem farářem Koutským trochu příjemných melodií a nových informací. Vyvrcholením jarní sezony je pouť na Velkém Boru s otevřením výstavy na téma kuchyně našich babiček, kterou náš sbor zahájí několika lidovými písněmi. Naše účast na nedělní mši svaté je samozřejmě poděkováním panu faráři za trpělivost při našich zkouškách na faře. A letos ani o prázdninách nebudeme lenošit, protože hned 9. července zazpíváme ve Slatině při odhalení desky herečce Helence Růžičkové na její chalupě, kde trávila víkendy. Dostaly jsme i pozvání zazpívat v kostelíku na Mouřenci  - to nás velmi potěšilo – snad to ještě o prázdninách vyjde. Všem našim členkám patří velké poděkování – zvláště Radce – a přání hezkého léta a báječné dovolené!!

                                                                                                                                                                                  Marie Hlůžková