Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 3/2015)

29.06.2015 09:37

Vážení a milí příznivci zpěvu a hudby

Náš pěvecký sbor Velkobor chce všem, kteří přišli na naše májové koncerty ve Velkém Boru a v Chanovicích, moc poděkovat za podporu a za pomoc při organizaci koncertů. Naši hosté z Hustopečí byli velmi srdeční a moravské písničky nám zněly v srdcích ještě dlouho po společném posezení. Záznam naší části koncertu můžete zhlédnout na webových stránkách sboru www.sborvelkobor.webnode.cz.

S duchovním repertoárem jsme ještě vystoupily 8. června v DPS v Horažďovicích a brzy nás uslyšíte na pouťové mši ve Velkém Boru. O prázdninách žádné vystoupení neplánujeme a v září snad uskutečníme výlet na Moravu k našim milým hostům do Hustopečí.

Zvláštní poděkování patří ještě Obecním úřadům v Chanovicích a ve Velkém Boru za finanční výpomoc na pohoštění a dopravu moravského sboru z Horažďovic od vlaku a zpět. Bez pana Chaluše a obecního autobusu bychom nezorganizovaly ani výlet na Rabí a do Sušice. Děkujeme!

 

P.S. Jazykové okénko pro zvídavé. Když osazenstvo pěveckého sboru tvoří pouze ženský rod čísla množného:-) ,píšeme vždy v přísudku Y. Gramatika našeho rodného jazyka jinou variantu nepřipouští.