Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 5/2014)

23.10.2014 10:01

Vážení  příznivci Velkoboru!

Náš sbor v tomto období už pilně připravuje zcela nový repertoár na předvánoční i vánoční koncerty a poprvé nás uslyšíte již tradičně na rozsvěcení vánočního stromu ve Velkém Boru 30. listopadu. Další koncert bude 13. 12. 2014 na Rabí, dále pak v DPS v Horažďovicích, v Bezděkově a v Olšanech. Pro občany Velkého Boru chystáme společný koncert s mladým smíšeným sborem Hlasoň ze Strakonic se společným posezením a hudbou v období mezi svátky, a to v pondělí 29. 12. 2014. Bude to takové společné rozloučení se starým rokem a všechny naše posluchače už teď srdečně zveme!

                                                                                                                                       M. Hlůžková