Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 6/2013)

02.01.2014 12:04

Milí přátelé a příznivci hudby,
v tomto adventním čase bychom vás rády pozvaly na některá z našich vánočních vystoupení, na které se již dlouhou dobu společně připravujeme. Ti z vás, kteří se první adventní neděli (1. 12.) zúčastnili rozsvěcení vánočního stromečku ve Velkém Boru, mohli již vyslechnout několik vánočních písniček, které zazní i na dalších koncertech.
Letos jsme zvolily pro naše posluchače známé i netradiční písničky – tzv. roráty, latinský kánon Dona nobis pacem, skladby W. A. Mozarta, Ukolébavku J. Brahmse atd. Určitě si rádi poslechnete také barokní koledy a Vánoční roztomilost od Václava Adama Michny. Ke klasickým vánočním písním patří i Chtíc, aby spal, tak zpívala, Purpura a Narodil se Kristus Pán. Novinkou v našem repertoáru jsou tradiční koledy, u kterých vždy zazpíváme první sloku v originálním jazyce. V latině zazní píseň Adeste fideles, v angličtině Good King Wenceslas – oblíbená anglická koleda zpívaná o svátku sv. Štěpána, ve francouzštině Andělé nám nad dědinou, v němčině Tichá noc (Stille Nacht), v polštině koleda U Betléma dnes Maria, ve slovenštině vánoční píseň Do hory, do lesa, valasi a na závěr ruská koleda Narození Krista.
Náš vánoční repertoár už tedy znáte a kam si nás můžete přijít poslechnout?
V sobotu 21. prosince 2013 budeme mít dva koncerty. První se uskuteční v kostele sv. Ondřeje v Bezděkově v 15 hodin, a pak hned následuje další koncert od 17 hodin ve Svéradicích v předsálí kulturního domu.
V kulturní síni u Trčků ve Velkém Boru zazpíváme v sobotu 28. prosince 2013 v 17 hodin. Po vánočním koncertu vás všechny srdečně zveme do přísálí místní hospody. K tanci a poslechu hraje skupina Jenda Band, pod vedením Jana Klímy z Oselec. Těšíme se na vaši hojnou účast.
Poslední koncert Velkoboru se uskuteční v neděli 29. prosince 2013 v kostele sv. Jiljí v Budislavicích u Mladého Smolivce.
Vánoční písně můžete také slyšet na půlnoční mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkém Boru od 22 hodin (24. 12) a ve středu (25. 12.) na Boží hod vánoční v 9.30 hodin.

Srdečně vás zveme na všechna naše vánoční vystoupení, přijďte si odpočinout od předvánočního shonu, abyste načerpali tu pravou vánoční náladu.

Za Velkobor
H. V.