Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 6/2017)

12.12.2017 10:16

Zprávy z Velkoboru

 Naši milí příznivci, chtěli bychom vás co nejsrdečněji pozvat na náš tradiční vánoční koncert, který bude završením naší celoroční práce a tečkou za končícím rokem 2017.

 Podařilo se nám zorganizovat pěknou řádku vystoupení na Boru i v okolí a vydali jsme se i na jižní Moravu, kde jsme navštívili mnoho krásných míst a zazpívali si v ještě krásnějších kostelích v Břeclavi a Hustopečích. Májový koncert proběhl ve spolupráci se sborem Canto Nepomucenum a na oplátku jsme si s nimi zazpívali v Myslívě k poctě sv. Cecilie 18.11. V Olšanech jsme přispěli k důstojnému průběhu setkání rodáků v srpnu tohoto toku. Uvedli jsme i počátek dvou výstav U Trčků a zazpívali na Dnu proti úložišti.

 A už tu byl advent a s ním naše nejnáročnější období. Začínali jsme rozsvícením stromečku společně s dětmi z Boru a okolí a byl to určitě počátek něčeho nového a osvědčil se!!! Děti předvedly krásné vystoupení a posluchači určitě ocenili nejen zpěv, ale i pohoštění! Děkujeme všem, kteří přispěli svou pomocí a vážíme si toho. V sobotu 9. 12. jsme rozjeli naši koncertní šňůru na Rabí a v kostele v Žihobcích, kde nás potěšila velmi pěkná návštěva. V neděli jsme jeli na pozvání do Kašperských Hor, kde nás sice přivítalo jen několik posluchačů, ale zato pěkných pár centimetrů čerstvého sněhu – náměstí vypadalo pohádkově krásně, ale cesta domů byla dost náročná. Vyzkoušeli jsme si své řidičské dovednosti a už se nebojíme ničeho. V pátek 15. 12. zazpíváme ještě v DPS Horažďovice a hned po koncertě jedeme do Olšan, kde vystoupíme společně se sborem ZŠ Pačejov. V sobotu 16. 12. nás čeká benefiční koncert pro charitu Písek v kostele Nanebevzetí p. Marie v Písku a večer kostelíček v Bezděkově. A to ještě zdaleka není všechno – Vánoce přece začínají až narozením Ježíška a to o půlnoci 24. prosince. Naše účast na půlnoční mši ve 22,30h je poděkováním panu faráři za jeho péči o celé zázemí sboru na faře a naší milou povinností. Bez zpěvu si zkrátka už Vánoce neumíme představit a tak si nás ještě mohou poslechnout ti, kteří na druhý svátek vánoční budou chtít vyrazit na čerstvý vzduch a udělat si procházku do přírody – najdou nás v Chanovickém skanzenu, kde zpíváme u jesliček místního vyřezávaného betlému od 14,00 a 15,00h. A tečkou za naším zpíváním bude náš koncert pro všechny okolní farníky a posluchače v pátek 29. 12. od 18,00h v kostele sv. Jana Křtitele na Velkém Boru. Doufáme, že si ten páteční podvečer uděláte čas a zaplníte kostel do posledního místečka – to bude pro nás ta největší odměna za čas, který nácvikům věnujeme.

                                                                                                                              M. Hlůžková