Náš pěvecký sbor vznikl v devadesátých letech dvacátého století pod vedením tehdejší ředitelky ZŠ ve Velkém Boru, kterou byla Margareta Popelíková. Sbor zpíval především v kostele při mších a pro radost při různých příležitostech. Když paní Popelíková odešla do důchodu a poté se odstěhovala, ukončil Velkobor na krátkou dobu svou činnost. Opět se začal scházet pod vedením Radky Kočí, která se do Velkého Boru přistěhovala a mezi jejíž velké koníčky patří právě zpěv (vystudovala konzervatoř, obor zpěv). Díky ní se sbor Velkobor začíná opět postupně zapojovat do kulturního života našeho regionu.