Po roce znovu o Velkoboru

30.09.2013 13:44

V červnovém vydání Horažďovického obzoru v roce 2012 jsme vás seznámili se vznikem, historií a činností našeho pěveckého a chrámového sboru. Hlavním záměrem tohoto článku byla tehdy pozvánka na náš koncert do kostela sv. Petra a Pavla, který byl součástí oslav jmenin vašeho města. Teď se tedy vracíme na stránky vašeho periodika, abychom se pochlubili tím, co jsme za toto období podnikali a co vše jsme na řadě míst předvedli.

 

V první řadě informace o změnách ve složení sboru. Nejprve trochu smutná zpráva – jedna ze zpěvaček ukončila v našem sboru činnost. Za její dlouholetou práci jí ještě při této příležitosti srdečně děkujeme a do dalšího života ji přejeme dlouhou řadu let prožitých ve zdraví ve společnosti jejích blízkých.

 

Z jiného soudku je informace, že jedna z našich zpěvaček se nám vdala. Všichni věříme, že šťastně a na dlouhá léta. A další z dobrých informací je ta, že nám přibyly dvě nové zpěvačky. Ta první dokáže zpívat první i druhý hlas a ta druhá hlas třetí. Celkem tedy máme 14 zpěvaček a hudebnic, které dokážou zahrát a zazpívat široký repertoár. K tomu, co jste si mohli přečíst v uvedeném vydání Horažďovického obzoru, jsme přidali ještě písničky ze známých muzikálů a já si troufám říci, že se kvalita a atraktivnost našich vystoupení tímto krokem ještě zlepšila.

 

Teď tedy k tomu, co máme za uplynulý rok za sebou. Po vystoupení u vás následoval podobný koncert v kostele v Bezděkově. V adventní a vánoční době jsme zpívali v Kasejovicích, ve Svéradicích, ve Velkém Boru, v Rabí, v DPS zde v Horažďovicích a v Olšanech. Naše vystoupení bylo součástí programu rozsvícení vánočního stromečku na návsi ve Velkém Boru. Společné vystoupení s pěveckým a hudebním souborem LADA z Makova jsme měli při vánočním koncertu ve Velkém Boru a 14. dubna v Makově. Na jaře a v létě jsme svojí troškou do mlýna přispěli při různých akcích v Rabí, ve Velkém Boru a v Nekvasovech.

 

Před sebou máme zřejmě nejdůležitější akci v celé historii našeho sboru. 21. září od 14.00 hodin vystoupíme na jednom z posvátných míst naší vlasti, na pražském Vyšehradě, na schodech Slavína. Na  tomto termínu jsme se shodli po poměrně dlouhodobém jednání se správcem tohoto areálu panem Mgr. Václavem Potočkem, který je zároveň tajemníkem veleslavného pražského Svatoboru. Ten již ve čtvrtletníku „Zprávy“ č. 2 a zejména v č. 3 z letošního roku poskytl svým členům poměrně podrobnou informaci o našem sboru, jeho repertoáru a zejména v rubrice „Pozvání“ zveřejnil čas konání našeho koncertu. Všechny čtenáře tohoto článku mohu ujistit, že už teď máme velkou trému, i když se na vystoupení na takto významném místě velice těšíme. Určitě uděláme vše pro to, abychom svým výkonem neudělali našemu regionu ostudu. Těm z vás, kteří budou mít příležitost se na nás přijít v Praze podívat nebo upozornit tam své přátele a známé na tuto akci, již teď za podporu a propagaci děkujeme.

Veškeré informace o akcích, které připravujeme, získáte na našich stránkách ww.sborvelkobor.webnode.cz a my se těšíme na setkání s vámi.

Václav Drha
 
(Zdroj: Horažďovický obzor  č.8/2013)