Adventní koncert s Charitou

18.12.2017 11:09

Dne 16. 12. 2017 se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert, který pořádala Oblastní charita Písek. Úvodem ředitelka charity Dana Vejčická pronesla slova plná lásky a porozumění, zmínila nadcházející svátky především jako svátky pokoje, rodiny, lásky a osobní přání o ztišení se a zaposlouchání do připraveného koncertu. Koncert proběhl za podpory dvou sborů - Pěveckého spolku Prácheň z Horažďovic a Pěveckého a chrámového sboru Velkobor z Velkého Boru.

Advent je čas na neobyčejné zážitky neobyčejných lidí. Právě takový zážitek jste mohli s námi prožit dne 16. 12. 2017, kdy se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert, který pořádala Oblastní charita Písek. Úvodem ředitelka charity Dana Vejšická pronesla slova plná lásky a porozumění, zmínila nadcházející svátky především jako svátky pokoje, porozumění, rodiny, lásky a osobní přání o ztišení se a zaposlouchání do připraveného koncertu. Součástí slavnostního vyznání paní ředitelky bylo i pár slov o činnosti charity, poděkovala přítomným a přivítala pěvecké sbory, které podpořily benefiční koncert.

 

Pěvecký spolek Prácheň z Horažďovic pod vedením sbormistra MVDr. Stanislava Smítky, který je zároveň sólovým zpěvákem, vystoupil jako první. Po zaznění prvních tónů spolku přítomní vnímali obrovskou energii a radost sboru, a to i přesto, že repertoár je velmi náročný. Zpěváci dokázali posluchače ztišit, zaposlouchat se do jejich vysoké úrovně zpěvu a zapomenout na bězné starosti.

 

Následoval Pěvecký a chrámový sbor Velkobor z Velkého Boru, který měl neméně náročný repertoár. Posluchači vnímali tvůrčí nápaditost, nadšení a muzikálnost členů. Sbormistryní sboru je Mgr. Radka Kočí, která vystoupila zároveň i jako sólistka v několika adventních písních. Vzájemné porozumění a seskupení vyzařuje z celého sboru a podtrhuje jeho vysokou uměleckou úroveň. Zazněla i známá píseń Půlnoční, v podání tenora Jana Pícky byla dokonalá.

 

Současně s touto akci probíhal dobročinný bazárek v prostorách fary.

 

Případný výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na vytvoření nových bezbariérových prostor domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek.

 

Oblastní charita Písek děkuje Pěveckému spolku Prácheň a Pěveckému a chrámovému sboru Velkobor za jejich ochotu podpořit dobrou věc. Budeme rádi, pokud nám oba profesionální sbory zachovají i nadále svou přízeň. Zároveň děkujeme všem přítomným posluchačům za jejich účast a finanční podporu našeho cíle.

 

(Zdroj: pisek.charita.cz/clanky/adventni-koncert-s-charitou/#!prettyPhoto)

Advent je čas na neobyčejné zážitky neobyčejných lidí. Právě takový zážitek jste mohli s námi prožit dne 16. 12. 2017, kdy se uskutečnil v kostele Narození Panny Marie Adventní koncert, který pořádala Oblastní charita Písek. Úvodem ředitelka charity Dana Vejšická pronesla slova plná lásky a porozumění, zmínila nadcházející svátky především jako svátky pokoje, porozumění, rodiny, lásky a osobní přání o ztišení se a zaposlouchání do připraveného koncertu. Součástí slavnostního vyznání paní ředitelky bylo i pár slov o činnosti charity, poděkovala přítomným a přivítala pěvecké sbory, které podpořily benefiční koncert.
 
Pěvecký spolek Prácheň z Horažďovic pod vedením sbormistra MVDr. Stanislava Smítky, který je zároveň sólovým zpěvákem, vystoupil jako první. Po zaznění prvních tónů spolku přítomní vnímali obrovskou energii a radost sboru, a to i přesto, že repertoár je velmi náročný. Zpěváci dokázali posluchače ztišit, zaposlouchat se do jejich vysoké úrovně zpěvu a zapomenout na bězné starosti.
 
Následoval Pěvecký a chrámový sbor Velkobor z Velkého Boru, který měl neméně náročný repertoár. Posluchači vnímali tvůrčí nápaditost, nadšení a muzikálnost členů. Sbormistryní sboru je Mgr. Radka Kočí, která vystoupila zároveň i jako sólistka v několika adventních písních. Vzájemné porozumění a seskupení vyzařuje z celého sboru a podtrhuje jeho vysokou uměleckou úroveň. Zazněla i známá píseń Půlnoční, v podání tenora Jana Pícky byla dokonalá.
 
Současně s touto akci probíhal dobročinný bazárek v prostorách fary.
 
Případný výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na vytvoření nových bezbariérových prostor domácí zdravotní a pečovatelské služby a zdravotních pomůcek.
 
Oblastní charita Písek děkuje Pěveckému spolku Prácheň a Pěveckému a chrámovému sboru Velkobor za jejich ochotu podpořit dobrou věc. Budeme rádi, pokud nám oba profesionální sbory zachovají i nadále svou přízeň. Zároveň děkujeme všem přítomným posluchačům za jejich účast a finanční podporu našeho cíle.