Léto s Velkoborem (Velkoborské noviny, 4/2012)

17.07.2012 17:08

Léto se téměř překlenulo a my se opět připomínáme nejen našim příznivcům, ale i ostatním a nabízíme bohatý výčet našich aktivit, akcí a koncertů.

 

Letní koncerty započaly již 30. června v nedalekém Nezdřevě při Setkání rodáků, kde jsme měly možnost zazpívat nejprve kostelní písně při mši svaté u kapličky na návsi a dále po odhalení pamětní desky i Prácheňské písně ve dvojhlasé úpravě. Obec Nezdřev slavila 600. výročí písemné zmínky a tudíž tato akce zaznamenala velkolepou účast všech místních i lidí z přilehlých vesnic.

 

Významnou událostí pro náš pěvecký a chrámový sbor Velkobor se stalo zahájení Oslav jmenin města Horažďovice naším koncertem, který se konal dne 27. července v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí v Horažďovicích. Repertoár byl uzpůsoben k příležitosti Oslav, které se dotýkají města pod Práchní na zlatonosné řece Otavě, v bývalém Prácheňském kraji. V první části zazněly tedy samozřejmě Prácheňské písně ve dvojhlasé úpravě, dále vystoupila naše sbormistryně se svým sólem Máj (s použitím veršů K.H.Máchy) a poté, uneseny atmosférou kostela, jsme vystoupily s pásmem krásných, zvučných a hlavně oblíbených kostelních písní, které se pro tuto příležitost taktéž výborně hodily.

Máme široký repertoár, takže si každý posluchač mohl najít to své, co se mu líbí a vyhovuje. Kostel sv. Petra a Pavla byl pln posluchačů, za což jsme rády a velmi vděčné. Přípravám jsme se totiž zvláště pečlivě věnovaly a kýžený úspěch se tedy dostavil. Máme tímto nakročeno na další významnější vystupování v Horažďovicích. Ale nepředbíhejme!

 

Nezahálely jsme ani v prvních týdnech v měsíci srpnu. V pátek 3. srpna jsme koncertovaly v Bezděkově u Chanovic, v krásném prostředí kostela sv. Ondřeje, kde jsme měly možnost předvést své umění již v loňském roce při rozsvěcení vánočního stromku. Tentokrát byl na letní koncert připraven bohatý program s mnoha lidovými písněmi z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska, dále zazněly Drahlovského Moravské trojzpěvy, Dvořákovy dvojzpěvy, Verdiho Nabucco (v sólovém provedení) a další písně. Účast nás velice překvapila a potlesk na konci nás dojímal k slzám. 

Koncert byl opravdu úspěšný a posluchači nás poctili velkými ovacemi. Rády se sem budeme při dalších příležitostech vracet, pokud to bude možné, protože prostředí i publikum je vřelé, přátelské a srdečné zároveň a přesně toto, nás zpěvačky, maximálně uspokojuje, zpívat ostatním pro radost a ještě s takovýmto úspěchem!

 

Den poté, v sobotu 4. srpna, jsme ještě zazpívaly v Pačejově při zahájení Výstavy dobových fotografií a obrázků Pačejovských rodáků s příznačným názvem „Návraty do minulosti“. Repertoár byl podobný, jen o něco kratší, složený hlavně z lidových písní z Prácheňska.

 

Ale zastavme se na chvíli v naší malebné obci. Od září budeme opět pravidelně jedenkrát v měsíci zpestřovat svými zpěvy mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

 

V polovině září budeme mít též příležitost, podílet se na oslavách 15.výročí založení Oblastní charity Horažďovice. Oslavy budou zahájeny 13. září v 16:00 hod mší svatou za účasti otce biskupa P. Pavla Posáda z Českých Budějovic a poté vystoupí náš sbor s chrámovými písněmi a dále i několika lidovými písněmi.

 

Budeme rády, když nás při našich akcích bude i nadále provázet vřelé publikum, třeba velkoborské, protože kultury v obci i všeobecně není nikdy dost. Člověk by zkrátka neměl „zakrnět“!

 

Myslím, že po tomto výčtu leckdo řekne, že opravdu „nespíme na vavřínech“, nezahálíme a přípravám zpěvu se důsledně věnujeme v každém ročním období. Je to pro nás víc než důležité. Budeme rády, když nás někdy v budoucnu shlédnete a posoudíte sami.

 

Děkujeme všem zúčastněným za podporu naší bohulibé činnosti, zejména našemu panu faráři, p. Buštovi, který nám nezištně poskytuje technické zázemí - prostory fary k maximálnímu studiu a zkouškám písní, dále našemu panu konferenciérovi, p. Drhovi, který je nedílnou součástí našeho sboru a svým slovem nás provází při všech koncertech a bez kterého by naše publikum bylo ochuzeno o ucelené informace, týkající se prezentovaných písní, případně autorů, historie atpod.

Ještě jednou děkujeme!

Váš Velkobor, V. M.;