Obnovení činnosti Velkoboru

24.10.2011 10:08

 

Činnost Velkoboru obnovila Kočí

Velký Bor – Už téměř dvě desítky let rozdává lidem radost pěvecký sbor Velkobor z Velkého Boru.
„Každá obec by měla mít svůj pěvecký sbor.“ S těmito slovy se sešlo několik příznivkyň sborovéhozpěvu v obci Velký Bor a rozhodlo se, že založí sbor. Vznikl v devadesátých letech pod vedením tehdejší ředitelky ZŠ ve Velkém Boru, kterou byla Margareta Popelíková. Sbor zpíval především v kostele při mších a pro radost při různých příležitostech. „Když paní Popelíková odešla do důchodu a poté se odstěhovala, sbor ukončil svoji činnost. Bylo to ale na krátkou dobu. Do Velkého Boru se přistěhovala Radka Kočí, která vystudovala konzervatoř, obor zpěv. Začala se zajímat o vznik sboru, a tak se Velkobor opět začal scházet,“ vzpomíná velkoborský starosta Václav Zábranský.
 
Velkobor fungoval nejprve jako chrámový sbor, ale tím jak se sbor rozrůstal, vznikla potřeba a chuť rozšířit repertoár zpívaných písní. Nyní ve sboru zpívá již dvanáct členek, které jsou jak z Velkého Boru, tak z dalších přilehlých obcí. „V současné době má sbor za sebou několik jarních koncertů, na další se připravuje. Má své věrné posluchače, které se snaží potěšit lidovými písněmi ve dvojhlasé i trojhlasé úpravě, dále mohou posluchači slyšet sólové písně i dueta od různých skladatelů,“ dodal Zábranský.
 
Se svolením autora Milana Kiliána převzato z Klatovského deníku: