Ohlédnutí za kulturou (Velkoborské noviny, 1/2013)

05.03.2013 10:47

Asi  se  všechny  zpěvačky  našeho  sboru  Velkobor shodneme, že máme za sebou náročné  období vánočního koncertování, které jsme bravurně zvládly spolu s veškerými ostatními povinnostmi a že jsme se  dostatečně  snažily a vydaly veškeré své síly pro blaho a prožitek všech, kteří nás na koncertech navštívili. Pojďme si shrnout, co se vlastně již událo.

 

Za  připomenutí  stojí  nedávno  proběhlý  vánoční  koncert  v blízkých  Kasejovicích,  který  připadl  na  3. adventní  neděli  16.12.  2012. V kostele  sv.  Jakuba  se  sešel  příjemný  počet  diváků  všech  věkových kategorií. Rádi si přišli poslechnout adventní a vánoční písně, koledy apod. Atmosféra kostela je vždy nezapomenutelná a zanechává v nás silný prožitek. Majestátnost prostředí udělá své, před ní se nejeden z nás skloní.

 

Ovšem  koncertem č. 1 můžeme nazvat náš místní vánoční koncert, uskutečněný mezi svátky 29.12. 2012 ve Velkém Boru. V programu jsme posílily o „hudební těleso“ – pěvecký a hudební sbor „Lada“ z Makova. O sboru byla zmínka již v předešlých číslech Velkoborských novin. Vystoupení časově i co do obsahu   bylo   opravdu  jedno  z náročnějších.  Nejprve  jsme  v krátkosti  připomněly,  v podání  našeho ženského  sboru,  adventní  písně,  vánoční  písně,  koledy  apod.  Poté  jsme  daly  prostor  hostům,  aby předvedli a zahráli na hudební nástroje, co umí, co je v jejich „hlasových silách“, co je jim blízké, příjemně zpestřili  celý  koncert  a  zkrátka  potěšili  všechny  posluchače.  Finále  koncertu  bylo  společné a velmi         hluboce  prožité.  Hlasitý  potlesk  na  konci  vystoupení  byl  pro  nás,  všechny  zpěváky,  velmi  milou odměnou.   Děkujeme   všem,  kteří  nás  shlédli,  za  účast.  Program  byl  ještě  zakončen  příjemným posezením obou sborů v místní Restauraci ve Velkém Boru. Při společných chvílích bylo co hodnotit, případně diskutovat o další spolupráci. Jsme za tento společný čas rády! I my budeme mít na oplátku tu čest, „hotovat“ přímo v Makově při společném zpívání s Ladou a to již brzy, v neděli 14.dubna.

 

Poslední  vánoční  vystoupení  v  uplynulém  roce  nás čekalo 29.12. 2012 v multifunkčním domě v Rabí. Veškerý repertoár byl již do posledního detailu vypilován, takže výkon byl pro nás již suverénní.

 

Po nabitém adventním a vánočním koncertování jsme si v novém roce užívaly krátké pauzy a nabíraly nových sil.

 

Teď se již opět scházíme v prostorách fary ve Velkém Boru a zahajujeme přípravy na jarní zpívání.

 

V blízkém období nás uslyšíte v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkém Boru při mši svaté, v neděli 3.3. Dále při mši svaté o Velikonocích.

 

Těšíme se na Vás, naši milí příznivci, a přejeme pěkný poslech!

Za Velkobor, V. Makovcová