Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 1/2014)

05.03.2014 08:58

Naši milí příznivci a posluchači, zdá se to být teprve včera, co jsme nacvičovaly na naše prosincová vystoupení a přitom je již konec února. Čas letí, ale ani on s sebou neodnese krásné vzpomínky na všechna naše zpívání.

      Ať už to byl tradiční koncert pro naše milé a vděčné posluchače v Domě s pečovatelskou službou v Horažďovicích, ke kterým jsme zamířily jako k prvním, nebo vystoupení v Olšanech, které následovalo po milém zpívání pačejovských školáčků pod vedením p. učitelky M. Hlůžkové (též členky našeho sboru) a které mělo velmi pěknou atmosféru a bylo oceněno neuvěřitelně velkým aplausem, který si vyžádal přídavek.
      Náš koncert z Rabí si dokonce můžete znovu poslechnout na našich počítačových stránkách: sborvelkobor.webnode.cz, a vrátit se tak do pohodového předvánočního období. Úžasná atmosféra nás provázela při našem vystoupení v opravdu nádherném kostele v Žihobcích. I zde se náš výkon setkal s úspěchem a to takovým, že jsme dostaly nabídku na letní vystoupení při Noci kostelů, na které se velmi těšíme.
      I dva další tradiční koncerty, v Bezděkově a ve Svéradicích, se podle odezvy velmi vydařily. V Bezděkově jsme opět zpívaly v místním kostelíku, poté jsme shlédly velmi hezkou výstavu a také jsme ochutnaly skvělé pohoštění. Den jsme zakončily koncertem ve Svéradicích, kde nás moc potěšil zvyšující se počet posluchačů, podle ohlasů, opravdu spokojených.
      To se dá říci i o našem domácím koncertování, při kterém nás moc potěšila plná síň usměvavých a doufáme i spokojených posluchačů. Večer po koncertu jsme šly do místního KD na posezení s Jenda Bendem, které se také velmi vydařilo. Nejen, že jsme poseděly, popovídaly, ale také jsme si zatancovaly a tak i když bychom byly rády, kdyby na posezení přišlo více lidí, všichni jsme se velmi dobře pobavili.
      Příjemnou tečkou za našimi loňskými aktivitami bylo zpívání v Budislavicích, ve svátečním prostředí zcela zaplněného kostela, kde bylo naše vystoupení odměněno nejen velkým potleskem, ale později i výborným pohoštěním v podobě venkovního grilování, svařeného vína a sladkostí, ale hlavně přítomností milých lidí. Zkrátka zimní pohoda. Zároveň jsme zde dostaly nabídku na další letní vystoupení, což nás samozřejmě potěšilo.
      Nesmíme zapomenout ani na velké díky p. Václavu Drhovi, který nás na všech koncertech opět doprovázel mluveným slovem. Za jeho velkou ochotu a všechna krásná a zajímavá slova jsme mu všechny velmi vděčné. Děkujeme!
      Takže, soudě podle ohlasů ze všech koncertů, se vám naše zpívání líbilo a jak jsme si všimly, vyvolalo nejen úsměv na tváři, ale i slzy dojetí, na což jsme obzvlášť pyšné. Znamená to, že jsme svoji ' práci ' odvedly nejen dobře, ale i s láskou a bylo to znát. Je to krásný pocit, který nám pomáhá v našem dalším úsilí, protože není snadné skloubit všechny zkoušky a vystoupení se zaměstnáním a péčí o rodinu.
      Již nyní znovu nacvičujeme, abychom vám nadále mohly přinášet radost. Zde musíme poděkovat za shovívavost a trpělivost s jakou nám poskytuje přístřeší pro naše zkoušky p. farář Stanislav Bušta, díky.  Naši letošní činnost jsme zahájily zpíváním při mši svaté v místním kostele.
     O našich dalších aktivitách budete jistě včas informováni, protože vše co děláme, děláme s láskou pro vás a jsme opravdu rády, když vás náš zpěv potěší. Mějte se všichni co nejlépe, přejeme vám klidný a pohodový celý rok 2014 a těšíme se na vás, na všechny, při všech našich vystoupeních.

                                                        Váš Velkobor
                              

                                                                                                                                               H.H.