Znáte pěvecký sbor VELKOBOR?

29.06.2012 17:17

 

Jak vyplývá z názvu, má svůj základ v nedalekém Velkém Boru. Z historického hlediska vznikl již velice dávno, v minulém století, ba co více, v minulém tisíciletí. Fakticky tento sbor vznikl  v  letech  1992–1995  zásluhou  tehdejší ředitelky  místní  školy,  paní  Margarety  Popelíkové, která dala dohromady skupinu žen z obce a jejího okolí, aby si pro radost zazpívaly  v  místním  kostele.  Repertoár  byl  složen z kostelních a chrámových písní. Od té doby má sbor v názvu pěvecký a chrámový. V této době byl kostel ve Velkém Boru prakticky jediným jejich působištěm. Jak šla léta, paní Popelíková odešla do důchodu a následně se v roce 2008 z naší obce odstěhovala. Tímto okamžikem  byla  činnost  VELKOBORU  zastavena. 

 

Vlivem  šťastných  náhod  se  v  témže  roce  do Velkého Boru přistěhovala paní Radka Kočí, která  byla  čerstvou  absolventkou  Ostravské lidové  konzervatoře  a  v  dané  době  měla  obrovskou  chuť  a  elán  uplatnit  a  předávat  získané znalosti a dovednosti. Jakmile se v obci zorientovala, činnost sboru obnovila a získala další zpěvačky a hudebnice. V současné době tedy  sbor  čítá  třináct  účinkujících.  Obsazen je první, druhý i třetí hlas a podle programu daného  koncertu  jsou  zpěvačky  doprovázeny piánem nebo klávesami, příčnou flétnou, případně  kytarou.  

 

Sbor  má  za  sebou  dlouhou   řadu   veskrze   úspěšných   vystoupení. Uvedu pouze koncerty z nedávného období, kdy  sbor  vystoupil  v  Milči  u  Nepomuka  při „Milečském  velikonočním  zpívání“.  V  předvánočním  a  vánočním  období  vystoupil  při rozžínání stromečků ve Velkém Boru a Bezděkově   a   vánoční   období   svými   koncerty zpříjemnil   občanům   Chanovic,   Pačejova, Svéradic,  Velkého  Boru,  Oselec  a  v  DPS v  Horažďovicích.  Zatím  posledním  vystoupením byl koncert v Rytířském sále hradu ve Strakonicích, který se konal 10. května letošního  roku.  V  repertoáru  sboru  jsou  církevní skladby, dále pak písně Karla Hašlera, Petra Ebena,   Antonína   Dvořáka,   Josefa   Čapky-Drahlovského, Leoše Janáčka, Giuseppe Verdiho, K. H. Máchy, Johana Brahmse, Jakuba Jana Ryby, Adama Michny z Otradovic, Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra a řady dalších známých textařů a skladatelů. Několikrát sbor účinkoval při koncertech místního pěveckého sboru Prácheň a vždy působil velice příznivým dojmem nejen na diváky a posluchače, ale také na zpěváky a hudebníky tohoto vyhlášeného hudebního tělesa.

 

Touto informací o naší činnosti bychom vás rády pozvaly na vystoupení souboru VELKOBOR  ve  městě  Horažďovice.  To  se  uskuteční  v  pátek  27.  července  2012  od  19.00 hodin  v  kostele  sv.  Petra  a  Pavla  na  místním  náměstí.  Uslyšíte  na  něm  lidové  písně z  Prácheňska  ve  dvojhlasé  úpravě  a  známé i  méně  známé  duchovní  písně  v  doprovodu příčné flétny. Naše vystoupení bude součástí oslav jmenin města a my se už teď na setkání s vámi velice těšíme.  Bližší   informace   o   sboru   a   jeho   dalších připravovaných   koncertech   naleznete  na  www: sborvelkobor.webnode.cz.

 

(Převzato z Horažďovický obzor č.6/2012)