Zprávy z činnosti pěveckého sboru Velkobor (Velkoborské noviny, 2/2013)

16.05.2013 22:34

Milí přátelé a příznivci hudby,
po krátké oddychové přestávce na počátku roku 2013, jsme se opět sešly v polovině měsíce února, abychom si naplánovaly nový jarní program a začaly pilně cvičit.
Naším hlavním a prioritním úkolem byla příprava na jarní koncert v Makově u Předslavi, kam jsme byly pozvané na přání pěveckého a hudebního sboru Lada, který jste mohli slyšet během vánočního koncertu ve Velkém Boru. Do makovské hospůdky jsme přijely v neděli 14. dubna 2013. Program byl opravdu pestrý. Po velmi pěkném úvodu, který zahájili místní hudební umělci Péťa Pelc s panem Václavem Frančíkem (hudebník sboru Lada) a sestry Petrovy, jsme přišly na řadu my. Náš repertoár se skládal z oblíbených českých, moravských a slezských lidových písní ve dvojhlasé a tříhlasé úpravě, ale tentokrát jsme vystoupení oživily písničkami od Bedřicha Smetany. Diváci si vyslechli také nově nacvičené muzikálové písničky, a to z muzikálu Divotvorný hrnec (první americký muzikál uvedený v Čechách v roce 1948, adaptace Voskovce a Wericha) a z oblíbeného českého filmového muzikálu Starci na chmelu o první lásce. Doprovázel nás opět pan Václav Drha, který uváděl celé naše vystoupení.
Na závěr ještě zazpíval sbor Lada vybrané táborové písně a zbytek koncertu se nesl v duchu trampské muziky. Milé a vřelé přivítání od sboru Lada nás opravdu velmi potěšilo a musíme říci, že o nás bylo skvěle postaráno po všech stránkách, takže jsme rády zůstaly a zaposlouchaly se do následujícího podvečerního vystoupení dechové hudby místní kapely Ladovky. Bylo to velmi příjemné nedělní odpoledne strávené v Makově, a tak se těšíme na další spolupráci.
Během března jsme nezapomněly ani na zpívání ve velkoborském kostele sv. Jana Křtitele, kde jste nás mohli slyšet např. o Velikonocích. Další zpívání plánujeme na nedělní bohoslužbu 26. května.
To bylo krátké ohlédnutí a nyní bychom vás rády informovaly o našich plánech v měsíci květnu a červnu. V sobotu 25. května 2013 v 18 hodin si můžete přijít poslechnout naše nacvičené lidové i muzikálové písničky na jarní koncert do kulturní místnosti „U Trčků“ ve Velkém Boru a ve čtvrtek 30. května 2013 v 16 hodin již tradičně vystupujeme v Domě s pečovatelskou službou v Horažďovicích.
Další vystoupení plánujeme na sobotu 8. června 2013 v Rabí, kde se chystá oslava výročí 500 let znaku obce Rabí. U této příležitosti proběhne svěcení praporu a setkání místních rodáků. Velkobor zazpívá v kostele sv. Jana Nepomuckého při svěcení praporu a poté vystoupí v kulturním domě s lidovými písněmi z Prácheňska.
V jednání je i naše vystoupení na Vyšehradě v Praze. Pokud se vše podaří dohodnout, budeme vás více informovat v příštím čísle Velkoborských novin.
Jsme rády, že se rozrůstají naše řady o nové zpěvačky – Renatu Kopnickou z Velkého Boru a Moniku Buriánkovou z Olšan. Rovněž můžete zavítat na naše webové stránky, kde jsou k nahlédnutí fotografie z našich koncertů - www.sborvelkobor.webnode.cz.
Srdečně vás zveme na výše uvedené jarní koncerty a doufáme, že vás s novými písněmi nezklameme. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se brzkou na shledanou.

Za Velkobor H. Hatová