Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 3/2012)

29.06.2012 17:06

Milí příznivci lidové a chrámové hudby, náš sbor nebude zahálet ani přes prázdniny. Dokonce to vypadá tak, že přes dva prázdninové měsíce budeme mít nejvíce vystoupení a akcí. Rádi Vás na nějakém koncertě uvidíme a doufáme, že nás přijdete podpořit.

Co už jsme absolvovaly a co nás čeká? V květnu jsme vystupovaly za hranicemi kraje – v Rytířském sále strakonického hradu. Jedná se o nově zpřístupněnou místnost, která nás ohromila svou velikostí a moc potěšila výbornou akustikou. Odměnou za výkon všech zpěvaček, i našeho konferenciéra, pana Drhy, byl dlouhý potlesk. Určitě bychom se do tohoto sálu rády brzy vrátily.

Na konci května jsme zazpívaly v Jetenovicích při 100. výročí založení místního SDH.

Naše tři maturantky odmaturovaly, a tudíž se můžeme vesele pustit do dalších akcí. Zazpíváme (jako už tradičně) při zahájení výstavy 22. června na Velkém Boru. V sobotu 30. června budeme vystupovat na mši a následně na setkání rodáků v Nezdřevě.

Největší akce nás čeká poslední pátek v červenci. To budeme zpívat v rámci oslav Jmenin města Horažďovice v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí. Publikum potěšíme lidovými písněmi z Prácheňska ve dvojhlasé úpravě a také písněmi duchovními s doprovodem příčné flétny.

Srpen bychom měly začít dvěma vystoupeními, a to v Bezděkově 3. srpna, kde se představíme s celým nastudovaným jarním koncertem a den poté zazpíváme v Pačejově na zahájení výstavy.

Těšíme se na setkání s Vámi.

                                                                                                                               VELKOBOR