Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 1/2012)

28.02.2012 14:23

Milí příznivci našeho sboru, nežli si povíme o tom co chystáme, chci zavzpomínat na naši bohatou zimní činnost.

 

Naše vánoční koncerty jsme začaly zpíváním u rozsvěcení vánočního stromku ve Velkém Boru.Velmi nás potěšilo, že i přes nepřízeň počásí byla účast posluchačů ještě větší než vloni.

První z řady velkých koncertů se konal na zámku v Chanovicích, kde jsme nezpívaly poprvé

a kam se, pro vřelé přijetí, velmi rády vracíme. Následovalo malé vystoupení pro Svaz invalidů v Horažďovicích, podle potlesku doufáme, že jsme i zde zanechaly kousek radosti.

Poté jsme zpívaly u rozsvěcení stromku v Bezděkově. Zde jsme byly poprvé a naše vystoupení se kvůli počasí konalo v krásném, místním kostelíku, což celému programu dodalo opravdu sváteční atmosféru. Po vystoupení jsme si společně s ostatními prohlédly velice hezkou výstavu betlémů, která byla nádhernou tečkou za velmi příjemným večerem.Dalším, dá se říci již tradičním místem pro náš koncert, byl Dům s pečovatelskou službou v Horažďovicích a i tentokrát bylo přijetí velmi milé a srdečné, takže jsme rády, že i zde můžeme svým zpíváním přinášet radost. Následoval náš první koncert v Pačejově, kde před námi kouzelně zazpívaly děti z místní školy pod vedením Marie Hlůžkové. I zde byla atmosféra velmi vřelá a musíme poděkovat dětem, že si s námi zazpívaly poslední písničku koncertu a pomohly zakončit velmi hezký večer. Další z řady vánočních koncertů se konal u našich sousedů ve Svéradicích, kde jsme také nezpívaly poprvé a kam se rády vracíme pro milé přijetí. Pak již následovalo tradiční zpívání na Štědrý večer a Boží hod vánoční v místním kostele. Jako třešničku na dortu jsme si nechaly vystoupení pro naše příznivce ve Velkém Boru. Pro tento koncert se po delší době podařilo uskutečnit vystoupení milého hosta, výborného klavíristy Václava Sládka, které sklidilo zasloužený potlesk. I tento koncert měl velmi milou atmosféru a příjemně tak zakončil loňské snažení celého sboru. Prvním naším letošním vystoupením a zároveň poslední vzpomínkou na vánoční koncerty, byl koncert v Oselcích, který se konal v kouzelné kapličce, v areálu místního odborného učiliště. Také tento koncert se vydařil a nám nezbývá než poděkovat za velmi milé přijetí i za prohlídku krásných výrobků místních učňů.

 

Všemi našimi vánočními koncerty nás svým milým slovem provázel pan Václav Drha, za což mupatří náš velký dík a těšíme se na další spolupráci. Také chceme poděkovat všem, kteří nám umožnili naše koncerty uskutečnit, dále děkujeme panu faráři Buštovi za trpělivost s našimi pěveckými zkouškami a hlavně děkujeme vám, našim posluchačům za vaši přízeň.

 

A nyní k našim plánům: Od soboty 10. března 2012 začínáme na faře zkoušet nový program, také budeme od března znovu jednou měsíčně zpívat v místním kostele. Vzhledem k tomu, že máme ve svém středu tři maturantky, rozhodly jsme se zvolnit naše tempo a koncerty chystáme až na letní období. Všem třem děvčatům přejeme hodně štěstí při závěrečných zkouškách. První z našich vystoupení bude na tradiční pouťové výstavě ve Velkém Boru 22. června 2012. Další vystoupení chystáme v Nezdřevě na srazu rodáků a koncem července jsme pozvány do  kostela v Horažďovicích při oslavách jmenin města.

 

Na závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat za vaši přízeň a doufáme, že stejně jako se rozrůstají naše řady, budou se rozrůstat i řady vás, našich příznivců a posluchačů.

 

Již nyní se těšíme s vámi se všemi na shledanou při našich dalších vystoupeních.

 

H. H.