Zprávy z Velkoboru (Velkoborské noviny, 3/2013)

07.07.2013 08:25

Vážení a milí příznivci zpívání a hraní, nežli se rozepíši o naší hudební činnosti, zmíním dvě události ze soukromí souboru. Ta první je spíše smutná, neboť 30.5. ukončila svojí dlouholetou činnost v našem sboru p.Marie Šulcová- zpěvačka 2. hlasu. Bude nám všem moc scházet,
doufáme však, že si s námi zazpívá alespoň občas v místním kostele. Děkujeme za vše, co pro nás udělala a přejeme jí klidný a spokojený život uprostřed rodiny, zvláště milovaných vnoučat. Druhá událost je radostná, neboť 8.6. vstoupila do stavu manželského Hanka Hatová, taktéž zpěvačka 2. hlasu. Také jí přejeme do manželství všechno nejlepší, hlavně hodně lásky, štěstía porozumění. Musím říci, že jí to jako nevěstě moc slušelo.

       A nyní již k naší hudební činnosti. 25.5. jsme s radostí zazpívaly našim místním i přespolním příznivcům na koncertu ve Velkém Boru. Zahájily jsme tradičně písní od K. Hašlera, následovaly lidové písně, dále skladbičky od B. Smetany, J.V. Sládka a W.A. Mozarta. Koncert jsme zakončily písněmi z muzikálů Starci na chmelu a Divotvorný hrnec. Vše v dvojhlasém a trojhlasém provedení. Spestřením byla jistě i vystoupení našich osvědčených sólových zpěvaček a také krásná skladba zahraná na klavír a flétnu. Potěšil nás váš velmi kladný ohlas i dotazy na naše další vystoupení. Jsme moc rády, že se vám náš koncert líbil.
      Se stejným repertoárem jsme vystoupily i 30.5. v Domě s pečovatelskou službou v Horažďovicích. Také zde jsme byly velmi mile přijaty a jsme oprovdu rády, že jsme svým zpěvem potěšily. Oba koncerty opět bravurně uváděl p. Václav Drha, za což mu patří náš vřelý dík. Vždy
žasneme kolik zajímavostí, které se váží k našim písním, si dokáže najít, děkujeme.

      Dne 8.6. jsme byly přizvány k velkým oslavám města Rabí. Probíhala zde oslava 500. výročí udělení znaku obci Rabí, při této příležitosti se vysvětil prapor a nechybělo ani setkání rodáků. Náš sbor tyto oslavy doplnil svým zpěvem při mši v místním kostelíku, u pomníku na náměstí
zazpívaly čtyři naše členky státní hymnu a naše vystoupení jsme zakončily v kulturním domě, kde jsme několika lidovými písničkami zahájily setkání rodáků. Pak už jsme si užívaly příjemné atmosféry i dobrého pohoštění. Přijetí bylo velmi milé a když vám někdo řekne, že ho naše písně v kostele rozplakaly, je to skoro jako vyznamenání. Takže jsme rády, že jsme i v Rabí potěšily.
       V nejbližší době nás čeká vystoupení pro naše domácí příznivce kultury, a to 28.6. v 17.00 na vernisáži již trdiční pouťové výstavy. Srdečně vás všechny zveme na tuto jistě příjemnou a zajímavou akci.
       V neděli 30.6. zazpíváme při mši v místním kostele.
       V sobotu 6.7. ve 14.00 jsme zvány k vystoupení při setkání rodáků v obci Nekvasovy. Doufáme, že i tam se bude náš zpěv líbit.
        A nakonec sobota 21.9., to je termín pro naše vystoupení v Praze na památném Vyšehradě. I na toto vystoupení se přes všechnu trému těšíme, protože zpívat na takovém místě bude jistě velmi zajímavý zážitek.
        Jak vidíte, nezahálíme, stále pilně nacvičujeme abychom vám i nadále mohly rozdávat radost. Zde musím poděkovat p. faráři Buštovi za zázemí, které nám pro naše zkoušky poskytuje.

       Děkujeme za vaši přízeň, přejeme vám všem krásné léto bez katastrof a těšíme se s vámi všemi na shledanou u našeho dalšího muzicírování.     Váš Velkobor

                                                                                                                                          H.H.